Lịch trực Ban chủ nhiệm và Văn phòng khoa

LỊCH TRỰC BCN vs VPK

 

Năm học 2016-2017

 

Ngày

Sáng

Chiều

Ghi chú

Thứ 2

BCN: Thanh Hà

VPK

BCN: Thanh Hà

VPK

 

Nếu các thầy cô cần xin chữ ký của BCN, các thầy cô qua gửi trực tiếp VPK mà không cần liên hệ trước với BCN (trừ các trường hợp cần gấp). Muộn nhất 1 tuần giấy tờ có chữ ký sẽ được gửi lại các thầy cô.

Thứ 3

BCN: Hoàng Hạnh

VPK

BCN: Hoàng Hạnh

VPK

Thứ 4

BCN: Thanh Hà, Thu Hà,

Hoàng Hạnh

VPK

BCN: Thanh Hà,

Thu Hà,

Hoàng Hạnh

VPK

Thứ 5

VPK VPK

Thứ 6

BCN: Thu Hà

VPK

BCN: Thu Hà

VPK

LƯU Ý:

TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

1. TRƯỞNG KHOA

    – ĐỖ THỊ THANH HÀ – 0904.762.802

    Phụ trách chung,  nhân sự, Xây dựng môn học, SĐH

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA:

    HOÀNG THỊ HẠNH – 0905.598.994

    Phụ trách NCKH, KLTN, Bồi dưỡng chuyên môn

    – NGUYỄN THỊ THU HÀ – 0903266696

    Phụ trách Đào tạo chính quy, BK

3. GIÁO VỤ KHOA:                              

   ĐÀO THU HẰNG – 0983111468

    – NG. T. NGỌC QUYÊN – 0946.615.996