Trang chủ

Mời sinh viên QH20 (TT23) tham dự buổi “Giới thiệu và tư vấn về các môn học tự chọn”

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh thân mời các em sinh viên khóa QH20 (TT23)…
Đọc tiếp ...

Hướng dẫn và quy định về việc làm Khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên QH2019

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh gửi các em sinh viên QH2019 các tài liệu…
Đọc tiếp ...

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022

Ngày 06.06.2022, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh đã tổ chức thành công Hội nghị…
Đọc tiếp ...

Khen thưởng sinh viên hoàn thành xuất sắc Khóa luận tốt nghiệp

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên hướng dẫn thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các…
Đọc tiếp ...

LIÊN KẾT

Lịch tháng 9/2017

Xem tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_0GOhzCqIt_Pyg2faN2T6sSBB3vgG9Hen-_NQj2KV4/edit?ts=59af63d3#gid=0

Lịch tháng 4/2017

Lịch t4/2017

Phân công công việc BCN và VPK

Phân công công việc BCN và VPK

Lịch trực Ban chủ nhiệm và Văn phòng khoa

LỊCH TRỰC BCN vs VPK   Năm học 2016-2017   Ngày Sáng Chiều Ghi chú Thứ 2 BCN: Thanh Hà…