Trang chủ

LIÊN KẾT

Lịch tháng 9/2017

Xem tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_0GOhzCqIt_Pyg2faN2T6sSBB3vgG9Hen-_NQj2KV4/edit?ts=59af63d3#gid=0

Lịch tháng 4/2017

Lịch t4/2017

Phân công công việc BCN và VPK

Phân công công việc BCN và VPK

Lịch trực Ban chủ nhiệm và Văn phòng khoa

LỊCH TRỰC BCN vs VPK   Năm học 2016-2017   Ngày Sáng Chiều Ghi chú Thứ 2 BCN: Thanh Hà…