Thông tin giảng viên

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC ANH
1 Nguyễn Thị Minh Tâm Trưởng Khoa
2 Trương Thị Ánh
3 Phạm Thị Hạnh
4 Nguyễn Hòa
5 Vũ Minh Huyền
6 Nguyễn Thị Thùy Linh
7 Nguyễn Tuấn Minh
8 Đoàn Thị Nương
9 Phạm Xuân Thọ Phó TBM
10 Phạm Thị Thanh Thủy
11 Vũ Thị Thu Thủy
12 Nguyễn Thị Linh Yên
BỘ MÔN QUỐC TẾ HỌC
1 Phùng Hà Thanh Phó TK
2 Hoàng Hải Anh Chủ tịch công đoàn
3 Nguyễn Hải
4 Nguyễn Thanh Trưởng BM
5 Hoàng Thị Thanh Hòa Phó TBM
6 Hoàng Thị Thanh Huyền
7 Vũ Đoàn Thị Phương Thảo
8 Nguyễn Diệu Hồng Phó bí thư chi bộ
BỘ MÔN VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
1 Văn Thị Thanh Bình
2 Đỗ Thu Hương
3 Hoàng Thị Hạnh Phó TK
4 Vũ Thị Hoàng Mai
5 Châu Hồng Quang
6 Phan Thị Vân Quyên
7 Vũ Thị Phương Quỳnh
8 Đỗ Thị Mai Thanh Phó TBM
VĂN PHÒNG KHOA
1 Đào Thu Hằng

Bài viết liên quan