Thông báo về việc tổ chức tọa đàm “Nhân dạng người giảng viên – Yêu thương và trân quý bản thân trong phát triển nghề nghiệp” – CoP Văn hóa & Truyền thông xuyên quốc gia

Chủ đề tọa đàm: Nhân dạng người giảng viên – Yêu thương và trân quý bản thân trong phát triển nghề nghiệp (Tên tiếng Anh: Lecturer identity: Self-love and self-worth in […]

Read more
1 2 3 4