Cơ cấu tổ chức

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

ĐTVP:  024.66808742

Email: tamntm1982@vnu.edu.vn

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Hoàng Thị Hạnh
ĐTVP: 024 62945236
Email: hanhcm76@gmail.comhthanh@vnu.edu.vn

3. Phó trưởng Khoa: TS. Phùng Hà Thanh
ĐTVP: 024 62945236

Email: passionnatethanh@gmail.com

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC ANH
1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Phạm Xuân Thọ

BỘ MÔN VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
1. Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Hạnh

2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Đỗ Thị Mai Thanh

BỘ MÔN QUỐC TẾ HỌC

1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Hà

2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Thị Thanh Hòa

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch công đoàn: ThS. Hoàng Hải Anh

2. Ủy viên BCH công đoàn: ThS. Vũ Minh Huyền

3. Ủy viên BCH công đoàn: ThS. Vũ Thị Hoàng Mai

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1. Bí thư: ThS. Nguyễn Tuấn Minh

2. Phó bí thư: ThS. Châu Hồng Quang

3. Ủy viên: ThS. Vũ Thị Phương Quỳnh

BAN TRỢ LÝ

1. Trợ lý khoa học GV: Nguyễn Diệu Hồng

2. Trợ lý khoa học SV: Trương Thị Ánh

VĂN PHÒNG KHOA
Chuyên viên: ThS. Đào Thu Hằng
Văn Phòng: Phòng 501, B2, ĐHNN-ĐHQGHN
Điện thoại: 024.66808713
Email: hangdt@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan