ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Khoa NN và VH CNNTA phụ trách hai định hướng Ngôn ngữ học ứng dụng và Quốc tế học trong chương trình cử nhân ngôn ngữ Anh.

Sinh viên theo học định hướng này sẽ được trang bị các mảng kiến thức và kĩ năng chuyên sâu về ngôn ngữ học ứng dụng và Quốc tế học bên cạnh các môn học như các định hướng khác trong cùng hệ đào tạo, cụ thể như sau:

Định hướng Quốc tế học:

 • Kiến thức về đất nước- văn hóa Anh-Mĩ và các nước nói T Anh khác
 • Các vấn đề xã hội đương đại của các nước nói T Anh, đặc biệt Anh-Mĩ, so sánh với các nước Á châu
 • Kĩ năng giao tiếp Quốc tế
 • Các kĩ năng mềm như làm việc theo nhóm, quản lí thông tin, quản lí bản thân, khả năng thích ứng  và xử lí  công việc, tư duy phê phán, kĩ năng thuyết trình…

Định hướng ngôn ngữ học ứng dụng:

 • Kiến thức  về  ngôn ngữ học ứng dụng, ngôn ngữ Anh có liên quan đến thực tế sử dụng trong công việc
 • Kĩ năng áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan trong thực tiễn công việc
 • Kĩ năng mềm như làm việc theo nhóm, quản lí thông tin, quản lí bản thân, khả năng thích ứng  và xử lí  công việc, tư duy phê phán, kĩ năng thuyết trình…

Sau khi theo học  các định hướng này, các em có thể đảm nhiệm các công việc sử dụng tiếng Anh có liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa, cụ thể như sau:

Định hướng Quốc tế học:

 • Cán bộ đối ngoại, văn phòng tại các công ty, cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương
 • Tư vấn cho các nhà sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình
 • Biên tập viên cho các tạp chí, báo, nhà xuất bản văn hóa, chính trị
 • Các công việc báo chí, xuất bản liên quan đến mảng văn hóa, chính trị
 • Công việc liên quan tại các cơ quan kinh doanh, tổ chức sự kiện
 • Cán bộ giảng dạy môn đất nước học tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh và Quốc tế học
 • Cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên ngành Quốc tế học

Định hướng Ngôn ngữ học ứng dụng:

 • Cán bộ phụ trách công tác báo chí truyền thông tại các công ty,  cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương.
 • Công việc liên quan  tại các cơ quan kinh doanh, tổ chức sự kiện
 • Phóng viên, biên tập viên báo chí, truyền thông
 • Tư vấn, hỗ trợ cho các nhà sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình về mặt ngôn ngữ
 • Cán bộ giảng dạy ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng và thực hành tiếng tại các cơ sở đào tạo tiếng Anh và ngôn ngữ khác
 • Cán bộ nghiên cứu khoa học chuyên ngành ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng

Trong khóa học, sinh viên tham gia hai định hướng đào tạo này còn có các cơ hội tham gia các hoạt động như:

 • Các buổi hội thảo, bồi dưỡng về hướng nghiệp, các kĩ năng viết CV, kĩ năng phỏng vấn xin việc, kĩ năng thích ứng với cuộc sống văn phòng
 • Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Đọc sách
 • Thực tập tại các địa chỉ  uy tín :  các tổ chức NGO, tạp chí, báo điện tử, VP Luật, các công ty, cơ quan liên quan đến ngành học