Cẩm nang giới thiệu các học phần tự chọn cho sinh viên (năm học 2023-2024)

Nhằm cung cấp cho các em sinh viên thông tin tổng quan về các học phần tự chọn do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh phụ trách thiết kế và giảng dạy, cuốn cẩm nang giới thiệu về các học phần liên quan đến các mảng nghiên cứu về văn hóa, văn học, ngôn ngữ học và quốc tế học đã được ra mắt.

Bố cục của cẩm nang gồm 9 mục chính. Mục 1 giới thiệu đôi nét về chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và về Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh. Đồng thời mục 1 cũng cung cấp thông tin liên lạc của các giảng viên phụ trách chính các học phần được giới thiệu trong cẩm nang. Các em sinh viên có thể liên lạc với bất kì giảng viên nào khi có thắc mắc hay quan tâm đến các học phần môn học. Tiếp sau mục đầu tiên, 8 mục kế tiếp là những phần giới thiệu về 8 học phần trong danh sách các học phần tự chọn cho sinh viên QH21 do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh đảm nhiệm. Các học phần được giới thiệu bao gồm: 1) Toàn cầu hóa & sự hình thành các xã hội đương đại, 2) Các chủ đề quốc tế học, 3) Ngôn ngữ, văn hóa, & xã hội, 4) Dụng học tiếng Anh (Ngữ dụng học), 5) Ngữ nghĩa học tiếng Anh, 6) Tiếng Anh toàn cầu, 7) Văn học & giao tiếp, 8) Phân tích diễn ngôn.