Thông tin giảng viên

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC ANH
1 Nguyễn Thị Minh Tâm Trưởng Khoa
2 Trương Thị Ánh
3 Nguyễn Thị Thu
4 Phạm Thị Hạnh
5 Nguyễn Hòa
6 Vũ Minh Huyền
7 Nguyễn Thị Thùy Linh
8 Nguyễn Tuấn Minh
9 Đoàn Thị Nương
10 Võ Đại Quang
11 Phạm Xuân Thọ Phó TBM
12 Phạm Thị Thanh Thủy Phó bí thư
13 Vũ Thị Thu Thủy
14 Nguyễn Thị Linh Yên CT CĐ
BỘ MÔN ĐẤT NƯỚC HỌC
1 Phùng Hà Thanh TBM
2 Hoàng Hải Anh
3 Nguyễn Hải Bí thư đoàn
4 Hoàng Thị Thanh Hòa Phó TBM
5 Nguyễn Như Mai UV CĐ
6 Đặng Ngọc Sinh
7 Hoàng Thị Thanh Huyền
8 Vũ Đoàn Thị Phương Thảo
9 Nguyễn Diệu Hồng Trợ lý NCKH
BỘ MÔN VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
1 Văn Thị Thanh Bình
2 Đỗ Thu Hương
3 Dương Lê Đức Minh
4 Nguyễn Thanh
5 Hoàng Thị Hạnh Phó TK
6 Vũ Thị Hoàng Mai
7 Phan Thị Vân Quyên UV CĐ
8 Đỗ Thị Mai Thanh Phó TBM
9 Đào Thị Thu Trang
VĂN PHÒNG KHOA
1 Đào Thu Hằng

Bài viết liên quan