TB Sinh viên QH13 nộp BCTĐ lần 2

Khoa CNNTA thông báo SV QH13 nộp BCTĐ lần 2, có chữ ký của GVHD.

– Thời gian: 9h00-16h00, Ngày 7/3/2017, SV nào nộp muộn sẽ bị trừ 5% điểm final KLTN
– Địa điểm: p517, B2
– Liên hệ cô Quyên: 0946.615.996

Bài viết liên quan