LỊCH GẶP MẶT SINH VIÊN QH2015 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (CỦA CÁC TIỂU BAN ĐẤT NƯỚC HỌC, LÝ THUYẾT TIẾNG, VĂN HỌC VÀ GIAO THOA VĂN HÓA)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh tổ chức buổi gặp mặt giữa các tiểu ban Đất nước học, Lý thuyết tiếng, Văn học, Giao thoa văn hóa với sinh viên khóa QH2015 có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp vào chiều thứ 5 ngày 27/9/2018 tại phòng 516B2. Lịch tình cụ thể như sau:

Stt Thời gian Nội dung Ghi chú
1 13h00 – 14h00 Hướng dẫn sinh viên viết Proposal  
2 14h00-14h45 Trưởng tiểu ban Đất nước học trao đổi với SV  
3 14h45-15h30 Trưởng tiểu ban  Lý thuyết tiếng trao đổi với SV  
4 15h30-16h15 Trưởng tiểu ban Văn học trao đổi với SV  
5 16h15-17h00 Trưởng tiểu ban Giao thoa văn hóa trao đổi với SV  

 

            Trân trọng thông báo!

                                                                                                    Phó Trưởng khoa

                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                   Hoàng Thị Hạnh      

 

 

                                                                                            

Bài viết liên quan