LỊCH GẶP MẶT CỦA CÁC TIỂU BAN VỚI SV QH2014 LÀM KLTN

Khoa NN&VH CNNTA Thông báo lịch gặp mặt của các Tiểu ban với SV QH14 làm KLTN như sau:

1.Tiểu ban Ngôn Ngữ Học Anh

Trưởng tiểu ban: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Email: minhtambb@gmail.com

Điện thoại: 0989669422

LịchTiểu Ban gặp SV:Thứ 6 ngày 15.09.2017, từ 13h-14h00 tại P517-B2

 2. Tiểu ban Văn Học

Trưởng tiểu ban: Thạc sĩ Văn Thị Thanh Bình

Email: vanthithanhbinh@gmail.com

Sđt: 0989664992

Lịch Tiểu Ban gặp SV: Thứ 6 ngày 15.09.2017, từ 14h-15h00 tại P517-B2

3.Tiểu ban GiaoThoaVăn Hóa:

Trưởng tiểu ban: TS. Hoàng Thị Hạnh

Email: hanhhtulis@gmail.com

Điệnthoại: 0905598994

Lịch Tiểu Ban gặp SV: Thứ 6 ngày 15.09.2017, từ 15h-16h00 tại P517-B2

4. Tiểu ban Đất Nước Học

Trưởng tiểu ban: TS. Phùng Hà Thanh

Email: passionatethanh@gmail.com

Điện thoại: 0981242729

Lịch Tiểu Ban gặp SV: Thứ 6 ngày 15.09.2017, từ 16h-17h00 tại P517-B2

SV cần hỗ trợ liên hệ: 0946.615.996 (Cô Quyên VPK)

Bài viết liên quan