Các biểu mẫu cho Khóa luận tốt nghiệp

Các hướng dẫn và biểu mẫu cho KLTN:

BA thesis guidelines

DS GV khoa NNVH CNNTA

HD chung KLTN và lịch gặp mặt các tiểu ban

Hình thức, nội dung KLTN

Hướng dẫn viết đề cương KLTN

Lịch trình, kế hoạch làm KLTN

Mẫu đơn cam đoan làm KLTN

Phiếu chấm đề cương chi tiết

Thesis FAQs

Format proposal & progress report

 

Sample_Proposal

Thư mời GVHD

Bài viết liên quan