Học bổng Khóa học tiếng Anh hè, thực tập sinh tại Philippines và Tây Ban Nha

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG ANH HÈ, THỰC TẬP SINH TẠI PHILIPPINES VÀ TÂY BAN NHA