Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Địa chỉ: P514 B2, ĐHNN – ĐHQGHN
Điện thoại: 0989669422

ĐTVP:  024.66808742

Email: tamntm1982@vnu.edu.vn
2. Phó Trưởng Khoa: TS.Hoàng Thị Hạnh
Địa chỉ: P515, B2, ĐHNN – ĐHQGHN
ĐT: 0905598994
ĐTVP: 024 62945236
Email: hanhcm76@gmail.comhthanh@vnu.edu.vn

3. Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: P515, B2, ĐHNN – ĐHQGHN
ĐT: 090 3266696
ĐTVP: 024 62945236
Email: thuha2615@gmail.com 

 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC ANH:
1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Điện thoại: 0989669422

Email: tamntm1982@vnu.edu.vn

 

BỘ MÔN VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA:
1. Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Hạnh
Điện thoại: 01256 309 404
Email: hanhcm76@gmail.comhthanh@vnu.edu.vn
2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Văn Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0989 664 992
Email: vanthithanhbinh@gmailcombinhvtt@vnu.edu.vn

 

BỘ MÔN ĐẤT NƯỚC HỌC:
1. Trưởng bộ môn: TS. Phùng Hà Thanh
Điện thọai: 0981242729
Email: passionnatethanh@gmail.com
Phó trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Hải Anh
Điện thoại:0986 1515 82
Email: lamia82hn@yahoo.comanhhh@vnu.edu.vn
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN:
1. Chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Thị Linh Yên
Điện thoại: 0904 909 957
Email: linhyen.nguyen@gmail.comyenntl@vnu.edu.vn
2. Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Phan Thị Vân Quyên
Điện thoại: 090 479 8969
Email: quyen_0706@yahoo.co.uk
3. Ủy viên BCH công đoàn: ThS. Nguyễn Như Mai
Điện thoại:0904 470 334
Email: mai74th@yahoo.com

 

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1. Bí thư: Nguyễn Hải Hà
Điện thoại: 096 6285 619
Email: haiha281089@gmail.com

2.Phó bí thư: Đoàn Thị Nương
Điện thoại: 0988 909 630
Email: nuong.doan88@gmail.comnuongdt@vnu.edu.vn
VĂN PHÒNG KHOA
Chuyên viên: Ths. Đào Thu Hằng
Văn Phòng: P517B2, ĐHNN-ĐHQGHN
Điện thoại: 024.66808713/ 0983111468
Email: hangdt@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan