Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
1. Trưởng khoa: TS. Đỗ Thị Thanh Hà
Văn Phòng: P514 B2
Điện thoại: 0904 762 802
Email: habong54@yahoo.com, hadtt@vnu.edu.vn

2. Phó Trưởng Khoa: TS.Hoàng Thị Hạnh
Địa chỉ: P515, B2, ĐHNN – ĐHQGHN
ĐT: 0905598994
ĐTVP: 04 62945236
Email: hanhcm76@gmail.com, hthanh@vnu.edu.vn

Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: P515, B2, ĐHNN – ĐHQGHN
ĐT: 090 3266696
ĐTVP: 04 62945236
Email: thuha2615@gmail.com 

BỘ MÔN NGÔN NGỮ HỌC ANH:
1. Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 0903266696
Email: thuha2615@gmail.com, hantt@vnu.edu.vn

BỘ MÔN VĂN HỌC – GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA:
1. Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Hạnh
Điện thoại: 01256 309 404
Email: hanhcm76@gmail.com, hthanh@vnu.edu.vn
2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Văn Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0989 664 992
Email: vanthithanhbinh@gmailcom, binhvtt@vnu.edu.vn

BỘ MÔN ĐẤT NƯỚC HỌC:
1. Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Lê Hường
Điện thọai: 0982 325 483
Email: lehuong0483@gmail.com, huongnl@vnu.edu.vn
2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Hải Anh
Điện thoại:0986 1515 82
Email: lamia82hn@yahoo.com, anhhh@vnu.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN:
1. Chủ tịch công đoàn:TS. Nguyễn Thị Linh Yên
Điện thoại: 0904 909 957
Email: linhyen.nguyen@gmail.com, yenntl@vnu.edu.vn
2. Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Phan Thị Vân Quyên
Điện thoại: 090 479 8969
Email: quyen_0706@yahoo.co.uk
3. Ủy viên BCH công đoàn: ThS. Nguyễn Như Mai
Điện thoại:0904 470 334
Email: mai74th@yahoo.com

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
1. Bí thư: Đoàn Thị Nương
Điện thoại: 0988 909 630
Email: nuong.doan88@gmail.com, nuongdt@vnu.edu.vn
2. Phó bí thư: Nguyễn Hải Hà
Điện thoại: 096 6285 619
Email: haiha281089@gmail.com

VĂN PHÒNG KHOA
Chuyên viên: Ths. Đào Thu Hằng
Văn Phòng: P517B2, ĐHNN-ĐHQGHN
Điện thoại: 042.2431653/ 0983111468
Email: hangdt@vnu.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Địa chỉ: P517B2, ĐHNN-ĐHQGHN
ĐT: 0946 615 996
ĐTVP: 04 66808713
Email: ngocquyen210191@gmail.com

Bài viết liên quan