Bộ môn Đất nước học

BỘ MÔN ĐẤT NƯỚC HỌC:
1. Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Lê Hường
Điện thọai: 0982 325 483
Email: lehuong0483@gmail.com, huongnl@vnu.edu.vn
2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Hải Anh
Điện thoại:0986 1515 82
Email: lamia82hn@yahoo.com, anhhh@vnu.edu.vn

Bài viết liên quan